Ergometrija: kome je namijenjena, kako se pripremiti i kako se izvodi pretraga

Pretraga indirektno otkriva ishemiju miokarda koji je fiziološka posljedica nesrazmjera između potrebe i opskrbe miokarda (srčanog mišića) kisikom. Potreba miokarda za kisikom u
određenom naporu je fiksna pa se u odgovarajućem opterećenju mogu javiti bol te poremećaji ritma u elektrokardiogramu.

Indikacije i kontraindikacije

Indikacije za ergometriju su:

 • simptomi koji sugeriraju ishemiju miokarda,
 •  akutna, nerazjašnjena bol u prsnom košu kad je isključen akutni koronarni sindrom, odnosno akutni infarkt miokarda,
 • nedavno preboljeli akutni koronarni sindrom zbrinut bez učinjene koronarografije,
 • promjene simptoma, odnosno kliničkog statusa kod bolesnika s poznatom koronarnom bolešću,
 • prethodna revaskularizacija miokarda („bypass operacija“),
 • nepouzdan, dvosmislen nalaz MSCT koronarografije,
 • valvularne srčane bolesti (bolesti srčanih zalistaka),
 • neke srčane aritmije,
 • u sklopu kardiološke procjene prije operativnog zahvata.
 • Apsolutne kontraindikacije za ergometrijsko testiranje su: akutni infarkt miokarda (unutar 2 dana), aktualno nestabilna angina pektoris, nekontrolirana srčana aritmija s
  hemodinamskom kompromitacijom, akutni endokarditis, simptomatska teška aortna stenoza, srčano popuštanje, akutna plućna embolija, plućni infarkt ili duboka venska
  tromboza, akutni miokarditis, akutni perikarditis, akutna disekcija aorte, fizička nesposobnost koja isključuje sigurno i adekvatno testiranje.
 • Relativne kontraindikacije su: poznata bolest debla lijeve koronarne arterije, umjerena do teška aortna stenoza s nesigurnom povezanošću sa simptomima, tahiaritmije s nekontroliranim ventrikularnim odgovorom, visoki ili kompletni srčani blok, hipertrofijska opstruktivna kardiomiopatija s velikom gradijentom u mirovanju, recentni moždani udar ili tranzitorna ishemijska ataka, neregulirana arterijska hipertenzija s vrijednostima sistoličkog ili dijastoličkog tlaka >200/110 mmHg, značajna anemija, elektrolitski disbalans, hipertireoidizam, mentalne tegobe koje ograničavaju adekvatnu suradljivost.

Priprema za ergometriju

Prije planirane pretrage pacijente treba savjetovati da ne jedu, ne piju i ne puše minimalno tri sata prije pretrage jer će im to pomoći u postizanju optimalnog opterećenja. Na dan testiranja
ergometrije potrebno je popiti jutarnju terapiju. Na pretragu bi trebalo doći ugodno odjeven, u obući koja omogućuje brzo hodanje.

Kako se ergometrija izvodi?

Na pacijentov prsni koš zalijepe se elektrode koje kontinuirano bilježe električnu aktivnost srca (EKG) te se na desnoj nadlaktici mjeri tlak. Pacijent se podvrgne standardiziranom i mjerljivom opterećenju prilikom hoda na pokretnoj traci ili vožnje sobnog bicikla.

Što nam otkriva ergometrija?

Ergometrija nam indirektno otkriva kakav je protok kroz koronarne arterije u stanju povećanog napora. U slučaju kad koronarni protok nije dostatan dolazi do EKG promjena i/ili subjektivnih tegoba pacijenta. Putem EKG-a prati se i kretanje srčanog ritma tijekom opterećenja, te se mogu detektirati aritmije. Testom se može dijagnosticirati: 

 • povišenje krvnoga tlaka
 • nedovoljno dobro liječenje tlaka
 • neke aritmije
 • koronarna bolest tj. aterosklerotsko suženje na koronarnim krvnim žilama koje krvlju, kisikom i ostalim hranjivim tvarima opskrbljuju srčani mišić.
Vezane vijesti