Endokrinologija i dijabetologija

Endokrinologija i dijabetologija

Endokrinologija je grana medicine koja se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem te poremećajima metabolizma. U općoj populaciji česte endokrinološke bolesti su dijebetes, bolesti štitnjače, osteoporoza, problemi s nadbubrežnom žlijezdom i hipofizom.

Neki od simptoma i znakova koji ukazuju na poremećen rad endokrine/ih žlijezda:

  • prekomjerno znojenje 
  • pretjerana osjetljivost na toplinu ili hladnoću
  • umor 
  • nagle promjene raspoloženja 
  • poteškoće s koncentracijom
  • debljanje 
  • nagli gubitak težine
  • poremećaji srčanog ritma
  • nesanica i dr.

Dijabetologija je specijalnost koja se bavi dijagnozom, liječenjem i prevencijom dijabetesa (šećerne bolesti). Dijabetes je bolest koja utječe na razinu šećera u krvi, a najčešći oblici su dijabetes tipa 1 i dijabetes tipa 2.

Pretilost se liječi kombinacijom promjene prehrane, navika i povećanja tjelesne aktivnosti, uz eventualnu podršku lijekova i/ili kirurškog zahvata. Lijekovi funkcioniraju na različite načine kao što su smanjenje apetita, povećanje osjećaja sitosti i smanjenje apsorpcije masti iz hrane.

Endokrinologija i dijabetologija