Cjenik usluga

Odaberite i označite usluge koje želite obaviti u Poliklinici Atria i doznajte ukupnu cijenu traženih usluga.

Ginekologija i opstetricija

Specijalistički pregled 60 €
Kontrolni specijalistički pregled 50 €
Kratke konzultacije 35 €
Konzultacije 30 minuta 60 €
Drugo mišljenje s pregledom dokumentacije u pisani nalaz 75 €
Papa razmaz 40 €
LBC papa test 50 €
Papa razmaz na tri stakalca 60 €
Stupanj čistoće 25 €
Ginekološki pregled + papa test + UZV + stupanj čistoće 110 €
Ginekološki pregled + stupanj čistoće + LBC papa test + UZV 120 €
Ginekološki pregled + stupanj čistoće + papa test 80 €
Ginekološki pregled + stupanj čistoće + LBC papa test 90 €

UZV dijagnostika u ginekologiji i opstetriciji

Transvaginalna sonografija 65 €
Transvaginalni color doppler 70 €
Transabdominalna sonografija 65 €
Transvaginalna sonografija u trudnoći 60 €
Transabdominalna sonografija u trudnoći 60 €
Transabdominalni 2D kod višeplodnih trudnoća 95 €
Transabdominalni 5D kod višeplodnih trudnoća 135 €
Transabdominalni 5D UZV 90 €

Prenatalni testovi

Kombinirani probir (ultrazvučni + bikemijski probir) u 12. tjednu 110 €
Mini anomaly scan probir na kromosomopatije od 11. - 13. tjedna 60 €
Anomaly scan probir na strukturne anomalije od 20 do 22 tjedna 70 €
HARMONY TRIO - Fetalne kromosomopatije na kromosomima 13 (Patauov sindrom), 18 (Edwardsov sindrom) i 21 (Downov sindrom) + Spol djeteta 490 €
HARMONY KVARTET - Fetalne kromosomopatije na kromosomima 13 (Patauov sindrom), 18 (Edwardsov sindrom) i 21 (Downov sindrom), abnormalnosti spolnih kromosoma (Turnerov sindrom XO, Klinefelterov sindrom XXY, Jacobsov sindrom XYY i Triple XXX) + Spol djeteta 520 €

Dijagnostički i terapijski zahvati u ginekologiji i opstetriciji

Premazivanje podofilinom 30 €
Videokolposkopija 80 €
Kolposkopija 65 €
Krioterapija bradavica (do 5 mjesta) 50 €
Krioterapija bradavica (više od 5 mjesta) 60 €
Krioterapija i premazivanje kondiloma podofilinom 60 €
Postavljanje pesara/zamjena pesara 40 €
Folikulometrija 65 €
Kardiotokografija (CTG) - 30 minuta 65 €
Postavljanje spirale + LNG - IUS (Mirena) 215 €
Postavljanje spirale + Levosert 190 €
Insercija (apliciranje) intrauterinog uloška (pacijentica donosi svoju spiralu) 80 €
Odstranjenje intrauterinog uloška 50 €
Ablacija cervikalnog polipa + PHD 150 €
Uterobrush 70 €
Lokalna spray anestezija 15 €

Testiranje na spolno prenosive bolesti

Uzimanje brisa cerviksa/uretre 15 €
Bris cerviksa/uretre na HPV PCR metoda; Visoki i niski rizik 110 €
Bris cerviksa/uretre Ureaplasma i Mycoplasma 60 €
Bris cerviksa/uretre na aerobe 50 €
Bris cerviksa/uretre na klamidiju PCR 65 €
Bris cerviksa/uretre na gonoreju 70 €
Bris cerviksa/uretre na trichomonas 70 €
aHIV 50 €
TPHA (sifilis) 50 €

UZV dijagnostika

UZV abdomena 60 €
UZV abdomena (jetra, gušterača, žučni mjehur, slezena) 50 €
UZV urotrakta (bubrezi, mokraćni mjehur) 55 €
UZV urotrakta (bubrezi, m.mjehur, prostate, rest.urin) 60 €
UZV bubrega 50 €
UZV oba bubrega 60 €
UZV mokraćnog mjehura 50 €
UZV prostate 50 €
UZV testisa 50 €
UZV dojki 55 €
UZV jedne dojke (kontrolni pregled) 40 €
UZV punkcija sa citološkim nalazom 70 €
Citološka analiza iscjetka iz dojke 55 €
Citološka analiza iscjetka obje dojke 80 €
UZV punkcija dviju tvorbi sa citološkim nalazom 80 €
UZV štitnjače 50 €
UZV aksila 50 €
UZV prepona 50 €
UZV limfnih čvorova po regiji 50 €
UZV četiri regije (aksila + ingvinuma) 70 €
UZV vrata (štitnjača, limfni čvorovi) 60 €
UZV postoperativnog ožiljka 40 €
UZV trbušne stijenke 50 €
UZV žiljezda slinovnica 50 €
UZV Pleure 50 €
UZV dječjih kukova 40 €

Color doppler

UZV i color doppler dojki 80 €
Color doppler arterija po ekstremitetu 50 €
Color doppler arterija obostrano 80 €
Color doppler vena po ekstremitetu 50 €
Color doppler vena obostrano 80 €
Color doppler arterija i vena po ekstremitetu 55 €
Color doppler arterija i vena obostrano 110 €
Color doppler arterija nogu i zdjelice 95 €
UZV i color doppler bubrega 80 €
Color doppler bubrega i renalnih arterija 100 €
TCD VB sliva 70 €
Color doppler VB sliva i color doppler karotida 80 €
Color doppler karotida obostrano 70 €
UZV i color doppler abdominalne aorte 60 €
UZV portalne cirkulacije i color doppler portalnog sliva 70 €
UZV i Color doppler testisa 70 €

UZV lokomotornog sustava

UZV ramena 50 €
UZV oba ramena 70 €
UZV lakta 50 €
UZV oba lakta 70 €
UZV podlaktice 50 €
UZV obje podlaktice 70 €
UZV ručnog zgloba i šake 50 €
UZV oba ručna zgloba i šaka 70 €
UZV stopala 50 €
UZV oba stopala 70 €
UZV kuka 50 €
UZV oba kuka 70 €
UZV natkoljenice 50 €
UZV obje natkoljenice 70 €
UZV koljena 50 €
UZV oba koljena 70 €
UZV potkoljenice 50 €
UZV obje potkoljenice 70 €
UZV gležnja 50 €
UZV oba gležnja 70 €
UZV površinskih struktura 50 €
UZV mišića 50 €
UZV poplitealne fose 50 €
UZV toraksa 50 €
Kratke konzultacije 35 €
Konzultacije (30 minuta) 60 €
Subspecijalističke konzultacije uz pisani nalaz 75 €
UZV nadlaktice 50 €
UZV obje nadlaktice 70 €

Kardiologija

Specijalistički pregled 60 €
Kontrolni spec.pregled 50 €
Subspecijalistički pregled kardiologa 70 €
Kontrolni subspec.pregled kardiologa 60 €
Subspecijalističke konzultacije uz pisani nalaz 75 €
Holter EKG 70 €
Holter tlaka 55 €
Očitanje holtera 15 €
UZV srca + Color Doppler 80 €
Kardiološki paket 180 €
EKG + očitanje 30 €
Cikloergometar 85 €
Kratke konzultacije 35 €
Konzultacije (30 minuta) 60 €
Drugo mišljenje s pregledom dokumentacije uz pisani nalaz 75 €

Endokrinologija i dijabetologija

Subspecijalistički pregled endokrinologa 70 €
Kontrolni subspecijalistički pregled endokrinologa 60 €
Drugo mišljenje s pregledom dokumentacije uz pisani nalaz 80 €

Dermatovenerologija

Specijalistički pregled dermatovenerologa 60 €
Kontrolni pregled dermatovenerologa 50 €
Pregled WOOD lampom 30 €
Elektrokoagulacija benignih promjena jedne regije 55 €
Elektrokoagulacija benignih promjena više regija 80 €
Dermatoskopski pregled madeža 80 €
Krioterapija bradavica (do 5 mjesta) 50 €
Krioterapija bradavica (više od 5 mjesta) 60 €
Ekskohleacija benignih promjena (do 15 mjesta) 55 €
Ekskohleacija benignih promjena (više od 15 mjesta) 80 €
Krioterapija i premazivanje kondiloma podofilinom 50 €
Kratke konzultacije 35 €
Konzultacije (30 minuta) 60 €
Drugo mišljenje s pregledom dokumentacije uz pisani nalaz 75 €

Nekirurška estetika

BOTOX 50 jedinica 335 €
BOTOX 100 jedinica 505 €
Dermalni fileri RESTYLAN LIDO/LIPS/VOLYME/REFYNE 1 ml. 400 €
Dermastamp (microneedling) 200 €
Piling TCA 40%, RETINOL 95 €
Konzultacije za estetske tretmane 40 €

Laboratorijska obrada krvi i urina

Hematologija

KKS 8 €
Retikulociti 7 €
SE 4 €
Kg Rh faktor 50 €
IAT 27 €
HbSAg 18 €
aHAV 20 €
aHCV 28 €
aHBs 22 €
aHBe 18 €
aHBc 18 €
Toxoplasma gondii (IgM, IgG, IgA) 75 €
Toxoplasma gondii (IgG) 25 €
TPHA (SIFILIS) 28 €

Biokemija

GUK 2 €
Inzulin 18 €
Inzulinska rezistencija 22 €
GUK postprandijalno 7 €
Kreatinin 2 €
Urati 2 €
Urea 2 €
Ukupni bilirubin 2 €
AST 2,50 €
ALT 2,50 €
ALP 2 €
GGT 4 €
LDH 2 €
Amilaze 4 €
Lipaze 11 €
CK kreatin-kinaza 2,50 €
CRP 8 €
Ukupni proteini 4 €
Albumini u serumu 7 €
Kolesterol 2 €
HDL - kolesterol 4 €
LDL - kolesterol 4 €
Trigliceridi 2 €
Feritin 15 €
Hb1Ac 14 €
Kalij 2 €
Natrij 2 €
Bakar 25 €
Kloridi 2 €
Kalcij 3 €
Magnezij 8 €
Fosfati 3 €
Fosfor 3 €
Cink 25 €
Klirens kreatinina 20 €
OGTT (0 - 120) 14 €
OGTT trudnice 0 - 60 - 120 20 €
Željezo 3 €
UIBC 2 €
TIBIC 2 €
IgA 10 €
IgM 10 €
IgG 10 €
Elektroforeza proteina 27 €
Homocistein 40 €
Imunoelektroforeza 33 €
Glomerularna filtracija (eGFR) 13 €
NT pro-BNP 40 €

Koagulacija

PV 6 €
APTV 7 €
D-DIMERI 33 €
Fibrinogen 7 €
Protein C 60 €
Protein S 72 €
Antitrombin III 20 €

Imunologija

RF (reumatoidni faktor) 14 €
ASO/AST (antistreptolizinski titar) 14 €
ASTA (antistafilolizinski titar) 20 €
Anti CCP 40 €
ANA antinuklearna antitijela 40 €
ANTI Ttg IgA 40 €
ANTI Ttg IgG 40 €
Komplement C3 15 €
Komplement C4 15 €
Waaler Rose 20 €
CMV (IgM i IgG) 60 €
EBV (VCA IgM, VCA IgG, EA-IgG, EBNA IgG) 80 €

Vitamini

Vitamin B12 33 €
Folna kiselina 33 €
Vitamin D3 (25-OH) 40 €

Alergije

IgE 20 €
IgE specifični 20 €

Analiza urina

Urinokultura + ABG 24 €
Kompletni urin 11 €
Albumini u urinu 14 €
Sediment urina 7 €
Klirens kreatinina - u 24h urinu 22 €
Proteini u urinu 14 €
Amilaze u urinu 3,50 €
Omjer albumina/kreatinina 13 €

Tumorski biljezi

CA 15-3 22 €
CA 19-9 22 €
CA 125 22 €
CEA 22 €
PSA 22 €
fPSA 22 €
AFP 20 €
CYFRA 21-1 24 €
FPSA/PSA 40 €
NSE 20 €
CA 72-4 20 €
HE4 27 €
ROMA index 40 €

Hormoni

BHCG 20 €
TSH 8 €
T3 8 €
T4 8 €
fT3 8 €
fT4 8 €
Anti-TPO 30 €
Anti-TG 30 €
DHEA-s 20 €
Estradiol E2 22 €
FSH 22 €
LH 22 €
Prolaktin 22 €
Progesteron 22 €
Testosteron 22 €
Testosteron slobodni 36 €
SHBG 22 €
Androstedion 30 €
AMH – anti-Müllerov hormon 53 €
FAI 80 €
Kortizol 24 €
Slobodni kortizol 32 €

Koštani biljezi

Osteokalcin 27 €
Beta-crosslaps 33 €
PTH (parathormon) 33 €

Kalkulator pregleda Provjerite cijenu naših usluga

    Ukupna cijena 0

    * Plaćanje je moguće novčanicama, kovanicama i kreditnim karticama.