primalja

Marina Pirin

Rođena u Zagrebu 11.09.1980. Već od osnovne škole je znala što želi biti u životu i čime će se baviti .Tako upisuje srednju školu za primalje u Vinogradskoj koju završava 1999. godine. Pripravnički staž odrađuje u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb .Nakon završenog pripravničkog staža 2002.g. počinje raditi u ginekološkoj ordinaciji Dr. Josip Šolin u Dugom Selu.

Nakon odlaska Dr. Šolina u mirovinu, svoj put nastavlja u ginekološkoj ordinaciji Beljo. Aktivna je kao predsjednica Hrvatske komore primalja Zagrebačke županije gdje organizira predavanja radi unapređenja struke i razmjene iskustava.

Marina Pirin
Poliklinika Atria Youtube
Odaberite svog liječnika
Profesionalan tim liječnika specijalista te magistara i doktora znanosti
Naš tim čine vrhunski liječnici i sestre koji prate najsuvremenije trendove, kontinuirano se stručno usavršavaju i ulažu u razvoj naše poliklinike kako bi pacijentima ponudili samo najefikasnije i najnaprednije metode dijagnostike, liječenja i prevencije.