dr. med., spec.ortoped

prim. dr. sc. Ozren Vrdoljak

prim. dr. sc. Ozren Vrdoljak dr. med., spec. ortoped rođen je 1974. godine u Zagrebu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio je 2002. godine. Zaposlen je u Klinici za dječje bolesti Zagreb od 2004 g., a dio specijalističkog staža završio je u jednom od najprestižnijih medicinskih dječjih centara u svijetu, Cincinnati Children's hospital medical center, Cincinnati, SAD.

Nakon položenog specijalističkog ispita iz Ortopedije nastavlja raditi u Klinici za dječje bolesti Zagreb, sve do danas. Dosad je u sklopu stručnog usavršavanja završio tečajeve artroskopije, tečaj iz Ultrazvučne dijagnostike sustava za kretanje u djece i adolescenta.

Također je nakon obavljene edukacije 2011., 2013. i 2014. godine u Beču te 2012. godine u Helsinkiju, položio stručni ispit iz dječje ortopedije u organizaciji EPOS-a (europskog udruženja dječjih ortopeda), čiji je stalni član od 2015. godine. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2017 godine s temom 'Antropometrijske posebnosti stopala djece u dobi od druge do sedme godine'. Kao autor ili koautor napisao je više znanstvenih, stručnih i preglednih radova objavljenih u časopisima u zemlji i inozemstvu, a koautor je i u dvije knjige. Uže područje interesa: dječji kuk, razvojne anomalije dječjeg kuka sa ultrazvučnom dijagnostikom novorođenačkog i dojenačkog kuka, dječje stopalo – prirođene i stečene deformacije stopala.

prim. dr. sc. Ozren Vrdoljak
Poliklinika Atria Youtube
Odaberite svog liječnika
Profesionalan tim liječnika specijalista te magistara i doktora znanosti
Naš tim čine vrhunski liječnici i sestre koji prate najsuvremenije trendove, kontinuirano se stručno usavršavaju i ulažu u razvoj naše poliklinike kako bi pacijentima ponudili samo najefikasnije i najnaprednije metode dijagnostike, liječenja i prevencije.