Prim. dr. med., spec. dermatovenerolog

Prim. dr. sc. Melita Vukšić Polić, dr. med.

Prim. dr. sc. Melita Vukšić Polić, dr. med. rođena je u Osijeku gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon koje 1995. godine upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu, koji završava 2001. godine. Za vrijeme studiranja radi kao demonstrator u Zavodu za anatomiju svog matičnog fakulteta. Liječnički staž započinje 2001. godine u Zavodu za javno zdravstvo Osijek.

Znanstveni poslijediplomski studij u području biomedicine i zdravstva završava 2002 .godine. Od 2002. do 2004. godine radi kao liječnica obiteljske medicine u ambulanti Ivankovo, DZ Vinkovci nakon čega se zapošljava na Odjelu za dermatologiju KBC Osijek, U tom istom periodu predaje kao vanjski stručni suradnik u Medicinskoj školi Osijek, predmet Dermatologija.

2006. godine prijavljuje magistarski rad «Korelacija psorijaze i šećerne bolesti-povezanost s polimorfizmom u VDR genu», a 2008. godine polože specijalistički ispit iz dermatologije i venerologije s izvrsnim uspjehom. Akademski stupanj magistar znanosti iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Kliničke medicinske znanosti stječe 2009. godine na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Iste te godine postala je naslovni asistent na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Osijeku.

Od 2016 - 2017 obnašala je dužnost voditelja tima specijalista dermatovenerologa. 2016. je obranila temu doktotske disertacije sa nazivom: Značaj metaboličkog sindroma i inzulinske rezistencije u bolesnika oboljelih od kronične plak sporijaze, Znanstvenog poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek, a 2017. godine imenovana je za Voditelja poliklinike i dnevne bolnice Zavoda za dermatologiju i venerologiju KBC Osijek.

Područje užeg interesa su joj: specifično liječenje psorijaze (sustavna, biološka terapija), dermatološka onkologija (uključujući dermatoskopiju), povezanost internističkih bolesti i dermatoza, hidradenitis suppurativa, pedijatrijska dermatologija.

Aktivno sudjeluje na mnogobrojnim stručnim i znanstvenim aktivnostima na hrvatskoj i međunarodnoj razini.

Prim. dr. sc. Melita Vukšić Polić, dr. med.
Poliklinika Atria Youtube
Odaberite svog liječnika
Profesionalan tim liječnika specijalista te magistara i doktora znanosti
Naš tim čine vrhunski liječnici i sestre koji prate najsuvremenije trendove, kontinuirano se stručno usavršavaju i ulažu u razvoj naše poliklinike kako bi pacijentima ponudili samo najefikasnije i najnaprednije metode dijagnostike, liječenja i prevencije.