bacc. med., tech.

Martina Čerkez

Rođena 1985. godine u Zagrebu, gdje je 2003. godine završila srednju školu. Pripravnički staž odradila je u KBC-u Zagreb. Radnog iskustva s ljudima joj ne nedostaje. Tri godine je radila u centru za rehabilitaciju „Stančić“ te KBC Zagreb. Stručni studij sestrinstva završila je na sveučilištu Sjever u Varaždinu.

Svoj posao izuzetno voli i oduvijek je znala da će ga raditi sa puno ljubavi. Empatičnost joj je vrlina, te dobro zna saslušati pacijenta i maksimalno mu pomoći. U ovom timu funkcionira stručno i odgovorno, a svoje znanje i dalje nadopunjava sudjelovanjima na stručnim seminarima i događanjima.

Martina Čerkez
Poliklinika Atria Youtube
Odaberite svog liječnika
Profesionalan tim liječnika specijalista te magistara i doktora znanosti
Naš tim čine vrhunski liječnici i sestre koji prate najsuvremenije trendove, kontinuirano se stručno usavršavaju i ulažu u razvoj naše poliklinike kako bi pacijentima ponudili samo najefikasnije i najnaprednije metode dijagnostike, liječenja i prevencije.